Спеціальності кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування»,  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми рівнями       бакалавр і магістр.

Підготовка студентів із зазначених спеціальностей,  що акредитовані за IV рівнем, проводиться відповідно до ліцензій за денною та заочною формами навчання.

1) Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування суб’єктів господарювання. При цьому враховуються особливості підприємств реального сектора економіки різних видів діяльності, банківських і небанківських фінансових установ, суб’єктів державного сектора, незалежних аудиторських фірм і органів податкового контролю.

2) Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів.

Зміст освітньо-професійних програм «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» орієнтований на можливості подальшої професійної та наукової кар’єри здобувачів, зокрема отримання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії (PhD).

Термін навчання:

  • бакалавра – 3 роки і 10 місяців;
  • магістра - 1 рік і 4 місяці.

 

Спеціальності кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

 

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит