Історія кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Рішення про створення кафедри фінансів, обліку та оподаткування було прийнято на засіданні Вченої ради НАУ від 21 квітня 2021 року з 01 липня 2021 року. Наказом ректора № 365/од було введено в дію рішення Вченої ради університету від 16 червня 2021 року (протокол №6)  про обрання на посаду завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування доктора економічних наук, професора Косової Тетяни Дмитрівни.

кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Кафедри фінансів, обліку та оподаткування була створена в результаті об’єднання кафедри  фінансів, банківської справи та страхування із кафедрою обліку та аудиту.

Кафедри  фінансів, банківської справи та страхування була створена наказом ректора №625/од від 20 грудня 2018 року з 01 березня 2019 року як випускова за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедру очолювала доктор економічних наук, доцент Антипенко Надія Василівна.

кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Більш давню історію має кафедра обліку та  аудиту, створена у 1998 році, першим завідувачем якої був доктор економічних наук, професор Єлагін Володимир Тимофійович.

 

Колектив кафедри з повагою відноситься до більше, ніж двадцятирічної історії  підготовки обліковців і фінансистів, і переконливо крокує вперед!