ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР

Рецензії

Навчальні плани

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (600 / 20,0 )

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки ( 4800 / 160,0 )

2.1. Цикл професійної підготовки ( 4305 / 143,5 )

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Вступ в економічні студії світового простору

2.1.20

Міжнародна економіка

2.1.21

Крос-культурний менеджмент

2.1.22

Міжнародна економічна інтеграція

2.1.23

Економіка підприємства

2.1.24

Економіка зарубіжних країн

2.1.25

Міжнародна торгівля

2.1.26

Міжнародний економічний аналіз

2.1.27

Міжнародні ринки

2.1.28

Попередження та управління світовими кризами

2.1.29

Міжнародна конкурентоспроможність

2.1.30

Міжнародна інвестиційна діяльність

2.1.31

Міжнародна інноваційна діяльність

2.1.32

Міжнародна комерційна діяльність на авіаційному транспорті

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Рекомендовані

Альтернативні

Семестр

2 курс

Стратегія сталого розвитку

Політичні системи світу

3

Лідерство та креативна економіка (нф)

Комунікативна економіка (нф)

3

Міжнародна венчурна діяльність

Менеджмент знань в міжнародних компаніях

3

Міжнародні транспортні перевезення

Глобальні екологічні проблеми в міжнародному бізнесі

4

International stock markets

Цифрові комунікації в глобальному просторі

4

3 курс

Транснаціональні корпорації

Modern European cooperation

5

Теорія ігор в економіці

Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі

5

Міжнародний маркетинг (нф)

Контент-маркетинг (нф)

5

Захист інформації (нф)

Безпека інтернет-ресурсів (нф)

6

Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації

Економічна політика та стандарти ЄС

6

4 курс

Міжнародний консалтинг / International consulting

Міжнародна логістика

7

Митне регулювання ЗЕД

Міжнародні платіжні системи

7

Аналіз ЗЕД суб’єктів господарювання (нф)

ЗЕД підприємницьких структур (нф)

7

Міжнародна підприємницька діяльність

Міжнародні ринки

8

Ризикологія

Адаптивна економіка

8