ОПП ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА МАГІСТР

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Ділова іноземна мова

1.2

Методологія прикладних досліджень у соціально-економічній сфері

Всього кредитів ЄКТС за циклом 1:

2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки

2.1.1

Моделювання та управління розвитком економічних систем

2.1.2

Глобальна економіка

2.1.3

Бізнес-аналітика та консолідація інформації в авіаційній галузі

2.1.4

Web-аналітика та SEO-оптимізація

2.1.5

Інтернет речей

2.1.6

Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

рекомендована

альтернативна

Спільна розробка цифрового продукту

Криптовалюти на WEB 3.0

Цифрові бізнес-моделі

Цифрові активи

Інноваційне підприємництво та управління стартапами

Електронна комерція

Прогнозне моделювання за допомогою R

Теоретичні основи біржових ігор

Розробка Web застосунків

No code рішення

Блокчейн-технології на макро- та мікро рівні

Open banking