ОПП ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА БАКАЛАВР

Рецензії

Навчальні плани

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Системний аналіз в економіці

2.1.20

Економічна кібернетика

2.1.21

Алгоритмізація та програмування в економіці

2.1.22

Економіка підприємства

2.1.23

Теорія ігор в економіці

2.1.24

Управління проектами

2.1.25

Прогнозування соціально-економічних процесів

2.1.26

Дослідження операцій

2.1.27

Фінансова математика

2.1.28

Python для бізнес-аналітика

2.1.29

Моделювання економіки

2.1.30

Когнітивна бізнес-аналітика

2.1.31

Імітаційне моделювання

2.1.32

Cистеми підтримки прийняття рішень

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Рекомендовані

Альтернативні

Семестр

2 курс

Гнучкі технології в управлінні командою проекту

Сучасні інтернет-технології

3

Організація власного бізнесу (нф)

Малий і середній бізнес (нф)

3

Проектування та адміністрування БД і СД

Основи Web-технологій

3

Управління ІТ проектами та стартапами

Ризик-менеджмент та прийняття проектних рішень

4

Ризикологія

Міжнародні платіжні системи

4

3 курс

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Інформаційна безпека

5

Контент-маркетинг (нф)

Вірусний маркетинг (нф)

5

Введення в бізнес-аналіз

Цифрова економіка

5

Захист інформації (нф)

Безпека інтернет-ресурсів (нф)

6

Інструментальні засоби статистичного аналізу даних

Проектний менеджмент

6

4 курс

Моделі та методи інтелектуального аналізу даних

Інформаційно-аналітичні системи управління ефективністю бізнесу

7

WEB-аналітика

Математична логіка

7

Актуарні розрахунки в страхуванні (нф)

Моделювання страхової та банківської діяльності (нф)

7

Технології та моделі логістичного управління

Інформаційна безпека

8

Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Хмарні обчислення та технології блокчейну

8