Гуртки

Наукові гуртки та проблемні групи

Науковий гурток «Дослідження напрямів розвитку економічних систем»

Щомісячно, протягом року

Керівник: О.Ареф’єва

Науковий гурток «Проблеми економічного розвитку підприємств повітряного транспорту»

Щомісячно, протягом року

Керівник: О.Вовк

Науковий гурток «Фінансово-економічний аналіз»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Т. Косова

Науковий гурток «Міжнародні стандарти обліку, фінансової звітності та аудиту»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Н.Овсюк

Науковий гурток «Фінанси, інвестиційно–інноваційні та поведінкові аспекти»

Щомісячно, протягом року

Керівник: О.Рибак

Проблемна група «Банківська справа та страхування»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Н.Антипенко

Проблемна група «Державний фінансовий контроль та незалежний аудит»

Щомісячно, протягом року

Керівник: О.Бондаренко

Проблемна група «Інновації в фінансовій сфері»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Т.Гаврилко

Студентський науковий гурток «Інноваційні технологій в підприємництві»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Командровська В.Є.

Студентський науковий гурток «Біржові студії»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Семенова Д.О.

Студентський науковий гурток «Студентський науковий гурток «Economics and business analysis»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Штик Ю.В.

Студентський науковий гурток «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Долгова Л.І.

Студентський науковий гурток «Маркетинг інноваційних продуктів на авіатранспортному ринку»( для здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії))

Щомісячно, протягом року

Керівник: Князєва Т.В.

Студентський науковий гурток «Управління розвитком інструментів маркетингу в сучасних умовах»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Стельмашенко  О. О.

Студентський науковий гурток «Інновації Digital-маркетингу»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Божок А.

Студентський науковий гурток «Моделювання економічних процесів з використанням методів інтелектуального аналізу даних»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Квашук Д.

Студентський науковий гурток «Розвиток Міжнародного бізнесу в умовах глобалізації»

Щомісячно, протягом року

Керівник: Кудлай В.