Абітурієнту кафедри економіки та бізнес-технологій

Кафедра економіки та бізнес-технологій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» за двома освітніми ступенями - бакалавр та магістр. Підготовка студентів із зазначених спеціальностей,  що акредитовані за IV рівнем, проводиться відповідно до ліцензій за денною та заочною формами навчання.

Термін навчання:

  • Освітній ступінь «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців;
  • Освітній ступінь «Магістр» – 1 рік 4 місяці.

Зміст освітніх програм кафедри економіки та бізнес-технологій орієнтований на можливості подальшої професійної та наукової кар’єри здобувачів, зокрема отримання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) за спеціальністю 051 «Економіка».

Відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти вступ на освітні програми здійснюється на основі правил прийому на навчання НАУ на основі конкурсного відбору.

Для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» вступ здійснюється на основі повної загальної середньої освіти у формі складання національного мультипредметного тесту (НМТ), що складається з конкурсних предметів та відповідних вагових коефіцієнтів оцінок:

Обов'язкові предмети:
українська мова 
математика 
історія України 

Предмети на вибір з переліку:
українська література
іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французька) 
біологія 
фізика 
хімія 
географія

Також беруться до уваги результати ЗНО 2021 року та результати НМТ 2022-2023 років.

Для вступу на навчання на основі ОКР «Молодшого спеціаліста», ОПС «Фахового молодшого бакалавра», ОС «Молодшого бакалавра», що вступають на другий курс зараховуються бали НМТ 2024 року, або НМТ 2023 року, або НМТ 2022 року, або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів.

При формуванні рейтингових списків також враховуються подані вступниками мотиваційні листи.

Для вступу до магістратури за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зараховуються результати ЄВІ 2023-2024 року та ЄФВВ 2024 року.

Абітурієнти, які вступають до магістратури на основі раніше здобутого ОКР «Спеціаліста» та/або ОС «Магістра», складають фаховий іспит з управління та адміністрування в університеті.
Image
Image
Image

Освітній ступінь «Бакалавр»

Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Найменування освітньої програми
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля

Освітній ступінь «Магістр»

Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Найменування освітньої програми

Програма вступного випробування
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво та торгівля
Детальніше з умовами вступу до Національного авіаційного університету можна ознайомитися на сторінці Приймальної комісії НАУ.